Pravidelné vlakové výlety

Odjezdy jsou z vlakového nádraží v Ostroměři, orientační délka každého výletu se pohybuje od 10 - 14 km a čas příjezdu je zpravidla mezi 16. - 18. hodinou.


Červen

KDY

NÁZEV

KAM

ODJEZD

NÁVRAT

sobota 3. června 2017

Líšenské pochody

KČT Líšný

7.59 hod.

17 hod.

pátek 9. června 2017

Dymokury

Naučná stezka Pustý rybník

7.00 hod.

16 hod.

sobota 17. června 2017

Jizerské hory

Jakuszyce - Orle - Jizerka

7.58 hod.

16 - 18 hod.

sobota 24. června 2017

Broumovské stěny

Chata Hvězda - Supí hnízdo - Kamenná brána

7.02 hod.

19 - 20 hod.

pátek 30. června 2017

Štěpánka

Jizerské hory - Kořenov - rozhl. Štěpánka - Tanvald

7.58 hod.

16 - 18 hod.


POCHOD A CYKLOTRASA KRAJEM EDUARDA ŠTORCHA V ROCE 2017

V sobotu 20. května 2017 zorganizoval Klub českých turistů Ostroměř svou tradiční akci - pochod a cyklotrasy Krajem Eduarda Štorcha. Celý třetí květnový týden bylo slunečno s maximálními teplotami okolo 24 °C, ale pouze v sobotu bylo zataženo, větrno a teplota se pohybovala do 20 °C. I přes tuto mírnou nepřízeň se vydalo na 42. ročník pochodu 250 turistů a na 19. ročník cyklotrasy 70 cyklistů.
Pro pěší účastníky pochodu byly připraveny trasy v délkách 4, 7, 12, 20 a 30 km (mapa pěších tras 4, 7 a 12 km). Trasa 4 km nesla označení kočárková, avšak tuto trasu nikdo z účastníků nevyužil. Maminky s kočárky prokázaly svoji zdatnost, protože většina si zvolila trasu dlouhou 12 km. Trasa vedla na Libín, následně stoupala přes celou stejnojmennou osadu a lesní cestou až na Chloumky. Sestup po silnici do Holovous a po Holovousově naučné stezce do Hlásku už byl jistě pro všechny účastníky nenáročnou částí pochodu. Letos všechny trasy byly naplánované na sever nebo východ od Ostroměře. Tradiční trasa 7 km vedla k penzionu Sluníčko na Libíně, kde zároveň byla kontrola. Dvě delší trasy, 20 a 30 km (mapa pěších tras 20 a 30 km), vedly taktéž přes osadu Libín a pokračovaly do Šárovcovy Lhoty, kde majitel staré kruhové cihelny, Ing. arch. Martin Pour, umožnil prohlídku této technické památky, kterou se svém volném čase a ze svých finančních prostředků rekonstruuje. Trasa 30 km pokračovala do Lázní Bělohradu a okolo kostela sv. Petra a Pavla na Byšičkách pokračovala na rozhlednu Hořický chlum.
Jako každoročně na pochod přijde mnoho rodičů či prarodičů s dětmi, a tak i letos bylo na trasách 4, 7 a 12 km v lese nad Ostroměří připraveno několik stanovišť pro nejmenší. Děti měly například sestavit velké puzzle s domácími mazlíčky, trefovat se do klobouku Boba a Bobka či házet šišky na mamuta. Za úspěšné zvládnutí jim náležely odměny v podobě bonbónů, lízátek a otištěných razítek.
Cyklistům byly nabídnuty trasy v tradičních délkách 25, 35 a 50 km (mapa cyklotras). Protože v sobotu a neděli v Hořicích probíhal motoristický závod 300 zatáček Gustava Havla, tak jsme museli zajistit, aby se veškeré trasy vyhnuly Hořicku. Nejkratší trasa 25 km byla i nejméně náročná z hlediska převýšení, protože vedla přes Chomutice, Třtěnici do Konecchlumí a pokračovala do Mlázovic a Mezihořským údolím do cíle u základní školy. Příznivci kola na trasách 35 a 50 km měli náročnou partii na začátku svého putování, protože museli vyšlapat od železničního přejezdu u Šárovcovy Lhoty přes Libín na Chloumky, pokračovali sjezdem do Holovous a další stoupání absolvovali přes Chodovice na Chlum.
Všichni ví, že s pochodem či putováním na kole je spojen sportovní výkon, poznání okolí, zábava, relaxace, ale také příjemné občerstvení, tudíž provozovatelé hostince U Krejčů v Holovousích, U Patřínů v Konecchlumí a v restauraci Radnice v Mlázovicích měli otevřeno již od dopoledních hodin.
Jako každoročně je startem i cílem naší turistické akce budova Základní školy Eduarda Štorcha, ke které přišli či přijeli účastníci z Ostroměře a okolí, ale i z dálky, např. z Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Liberce, Brna, Trutnova, Čelákovic, Železného Brodu, Jilemnice, Nepolis, Nové Paky.
Do zhodnocení pochodu každoročně patří zjišťování nejmladších a nejstarších účastníků a ani letos tomu nebylo jinak.

FOTOGRAFIE Z POCHODU

Počty účastníků na jednotlivých trasách:
trasa

počet účastníků

kočárková 4 km 0
7 km 93
12 km 107
20 km 37
30 km 13
celkem pěší 250
cyklotrasa 25 km 32
cyklotrasa 35 km 30
cyklotrasa 50 km 8
celkem cyklo 70

celkem

320


Do zhodnocení pochodu patří každoročně zjišťování nejmladších a nejstarších účastníků a ani letos tomu nebylo jinak.

Nejmladší účastníci:
Andrea Koubková z Nevrátic - 12 km
Barbora Černá z Hořic - 12 km
Tadeáš Novotný z Prahy - 7 km
Josef Souček z Hořic - 12 km
Justýna Pakostová z Ostroměře - 7 km
Terezka Bednářová ze Skochovic - 7 km
Filip Kramule z Hořic - 7 km
Nikolaj Jermakov z Brna - 7 km

Nejstarší účastníci:
Hana Němcová z Ostroměře - 7 km
Stanislav Vojtíšek z Ostroměře - 7 km
Zdeněk Hofman z Lázní Bělohrad - 12 km
Vladimír Franců z Jičína - 12 km
Jiřina Prokopcová z Nové Paky - 12 km
Otto Nevěčný z Hradce Králové - cyklo 25 km

Na startu obdržel každý účastník mapku s vyznačenou trasou, sušenku a překvapení letošního ročníku pochodu - reflexní přívěšek s vyobrazením smajlíka. V cíli byl pro každého připraven pamětní list s kresbou Gregorova hostince na Libíně od regionálního malíře Oskara Teimera a pohlednici Ostroměře.

Závěrem zbývá jen dodat, že akce se turistům a cyklistům líbila a přislíbili účast i příští rok.
V sobotu 19. května 2018 oslavíme již 43. ročník pochodu a 20. ročník cyklotrasy.
Přijďte, přijeďte, těšíme se na vás.